Jump to content

މޮސްކޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


މޮސްކޯ އަކީރޫސީވިލާތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ޝަހަރެވެ. އަދި ރޫސީވިލާތުގެގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޝަހަރަކީ ވެސް މޮސްކޯ އެވެ.ރޫސީވިލާތުގެ ސިޔާސީ، އިޤްތިސާދީ، ޘަގާފީ، ދީނީ، ތައުލީމީ، އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ މައި މަރުކަޒަކީވެސް މޮސްކޯއެވެ. 2010 ގެ ބޯހިމެނުމުން ދައްކާ ގޮތުން މޮސްކޯގެ އާބާދީ އަކީ 11,503,501 އެވެ. މޮސްކޯ ވަނީ ރަޝިޔާގެ ޔޫރަޕާވީ ފަޅިގައި މޮސްކޯ ކޯރާއި އިންވެގެންނެވެ. މޮސްކޯއަކީ ތާރީހީ ގޮތުން ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު އާއި ރަޝިޔަން އެމްޕެރަ އަދި ޒާރޑޮމް އޮފް ރަޝިޔާ އަދި ގްރާންޑް ޑަޗީ ގެ ވެސް ވެރިރަށެވެ.

މިއަދު މޮސްކޯއަކީ ދުނިޔޭގެވެސް އިޤްތިޞާދީ މައި މަރުކަޒެކެވެ. ޢުލޫމީ އަދި ތައުލީމީ އެތައް މައި ސެންޓަރުތަކެއް ހުންނަ ރަށެކެވެ. މޮސްކޯ އަކީ ވަރަށް ތަރައްޤީ ސިޓީއެއްކަމުން މޮސްކޯގެ މަގުތައް ވަނީ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހަދާ ފައެވެ. ޕާކުތަކާއި ބިލްޑިންގތަކާއި އާންމު ތަންތައް ސަރުކާރުން ހަރަދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓައެވެ. މޮސްކޯއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަސްހޫރު އަދި އެންމެ ކާރޫބާރުބޮޑު ސަބްވޭ ރެއިލް ސިސްޓަމް އޮންނަ ރަށެކެވެ. މޮސްކޯ މެޓްރޯ ސިސްޓަމް މަސްހޫރުވެފައިވަނީ އެތަން ހެދުމުގައި ބޭނުންކޮށް ފައިވާ ކުރެހުމާއި އެތަން ހަދާފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުންނާއި އަގު ހެޔޮކަމުންނެވެ. މޮސްކޯތެރޭގެ ދަތުރު ފަތުރަށް ގިނަމީހުން ބޭނުން ކުރަނީ މެޓްރޯ އެވެ. ޕްރައިވެޓްކާރާއި ޓެކްސީ އަދި ބަހުގެ ހިދުމަތް މޮސްކޯ ސިޓީގައި ލިބެއެވެ. މޮސްކޯގައި ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް ރެއިލްވޭ އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ހަތަރު އެއަރޕޯޓް ހަދާފައިވެއެވެ. މޮސްކޯ މީހުން ބޭނުންކުރާ ބަހަކީ ރަޝިޔާބަހެވެ. މޮސްކޯ މީހުންނަށް އިގިރޭސިބަހުން ކިޔަނީ މޮސްކޮވައިޓް އެވެ. ރަޝިޔާ ބަހުން ކިޔަނީ މުސްކޮވިޗް އެވެ.

މޮސްކޯގެ ގަޑި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޮސްކޯގެ ގަޑިބަލަނީ ވެސްޓަން ރަޝިޔާގެ ގަޑިއަށެވެ. އެއީ ޔޫޓީސީ ގަޑިގެ 3 ގަޑި އިރު ކުރިއަށެވެ. އަދި ވިންޓަރގައި އެގަޑި ރެފަރ ކުރުމުގައި މޮސްކޯ ސްޓޭންޑަޑް ޓައިމް އަކީ ވެސް ޔޫޓީސީ ޕްލަސް 3 ކަމަށް ބަލައެވެ. ސަމަރ މޫސުމުގައި މޮސްކޯ ސްޓޭންޑަޑް ޓައިމް އަށް އެއްގަޑިއރު އިތުރު ކުރެއެވެ. އެއީ ޔޫޓީސީ ޕްލަސް ފޯ އެވެ.


މޫސުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޮސްކޯގައި އޮންނަނީ ހިއުމިޑް ކޮންޓިނެންޓަލް ކްލައިމެޓެކެވެ.