Jump to content

މޭއްޔަލުނބޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މޭއްޔަލުނބޯ

މޭއްޔަލުނބޯ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Phyllanthus debilis) އަކީ ކުދިކުދި ފަތްތަކެއް ހުންނަ ހިމަކޮށް ހެދޭ ކުޑަގަހެކެވެ. މިގަހުގެ އޮށް ހުންނަނީ، ފަތުގެ ދަށުގައެވެ. މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެކެވެ. މޭއްޔަލުނބޯ އަކީ ގޯނބިލި އާއިލާގެ އެއްޗެކެވެ. ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މޭއްޔަލުނބޯ ބޭނުންކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]