މެމްބަރު:Russavia/Polandball

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޕޮލޭންޑްބޯޅަ.

ޕޮލޭންޑްބޯޅަ، (އިނގިރޭސި: Polandball) އަކީ ޖަރުމަނުގެ ތަސްވީރުބޯޑެއް ކަމަށްވާ Krautchan.net ގައި، 2009 ގެ ފަހުކޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ ނެޓުގެ މީމް އެކެވެ. އިންޓަރނެޓުގެ ގިނަ ކޮމިކުތަކެއްގައި ފެނިފައިވާ މި މީމް ހުށަހަޅައިދީފައި ހުންނަނީ ވަށް ބޯޅަމީހެއްގެ ސިފައިގައެވެ. މިމީހަކީ އަބަދުވެސް ދެރަ އިނގިރޭސިން ވާހަކަދައްކާ، ޤައުމީ ސްޓެރިއޯޓައިޕްސް ތަކަށް ހަޖޫޖަހާ، ދާހިލީ ގުޅުމަށް ހަޖޫޖަހާ މީހެކެވެ. މިވައްތަރުގެ ފަންނަށް ޕޮލޭންޑްބޯޅައޭ ނުވަތަ ކަންޓްރީބޯޅައޭވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. ނުވަތަ ގިނަކޮށް ކަންޓްރީބޯލްސްއޭވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ.

ތައާރަފު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Polandball has its roots in an August 2009 'cyberwar' between Polish Internet users and the rest of the world on drawball.com. The website, which offers a virtual canvas, allows Internet users to draw whatever they want, and to draw over others' drawings. On the Polish Internet, an idea was raised to draw the Polish flag on the ball, and thousands of Poles together managed to take over the drawball with a painting of white on top of red, with the word "POLSKA" written in the middle. After co-ordination from 4chan, this was then covered over by a giant swastika.[1][2]

Krautchan.net is a German-language imageboard whose /INT/ board is frequented by English-speaking netizens. The beginning of the Polandball meme is credited to Falco, a Brit on /INT/, who in September 2009 created the meme using MS Paint in an apolitical way to troll Wojak, a Pole on the same board who contributes in broken English, after which Polandball cartoons were enthusiastically drawn by Russians.[1][3][4]

ވައްތަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

An example of a Polandball comic, featuring Estonia and the Nordic countries.

The premise of Polandball, which gained in popularity in the wake of the crash in Smolensk which killed Polish President Lech Kaczyński, is it represents Poland and its history, relations with other countries, and stereotypes,[3][5] focussing on Polish megalomania and national complexes.[2] Interactions between countryballs tend to be written in broken English and internet slang, reminiscent of the Lolcat meme, and by the end of the cartoon Poland, which is purposely represented as red on top of white (the reverse of the Polish flag), is typically seen weeping.[1][2]

Some Polandball comics arise from the premise that Russia can fly into space, whilst Poland can not. One of the most popular Polandball cartoons begins with the premise that Earth is going to be struck by a giant meteor, leading to all countries with space technology leaving Earth and going into orbit around the planet. At the end of the cartoon, Poland, still on earth, is crying, and in broken English pronounces the canonical Polandball catchphrase "Poland cannot into space".[3] In this humorous way, Russians put a halt to all discussion with Poles on which country is superior.[1][3][5] In another Polandball comic which delves into historic-political satire, Poland is seen to be boring other countryballs, with its proclamation of "So when we crushed Russia and the turks [sic] were were the biggest country in the world... and..", leading other countryballs to laugh at it. Poland, by now irritated, utters kurwa, and holds up a sign saying "Internet serious business", which is an internet slogan used to deride others who treat subjects with disdain, and in Polandball convention, finishes by crying.[1][2][6]

އެހެން ކަންޓްރީބޯލްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

A user-generated representation of Britain in Polandball-style

Polandball can also include comics on other countries, but by convention these comics are usually still referred to as Polandball,[1] although they can also be called countryballs.[4] According to Lurkmore.to, Bavaria has its own ball, and other balls have been created for U.S. states, Catalonia and Siberia, amongst others. Singapore takes the form of a triangle and is called Tringapore; Israel takes the form of a hypercube (in reference to Jewish physics); Kazakhstan takes the form of a brick; and Britain is shown wearing a top hat and monocle.[7]

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Orliński, Wojciech (16 January 2010). "Wyniosłe lol zaborców, czyli Polandball" (in Polish), Gazeta Wyborcza. Retrieved on 25 March 2012. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Zapałowski, Radosław (15 February 2010). "Znowu lecą z nami w... kulki" (in Polish), Cooltura. Retrieved on 22 March 2012. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Kapiszewski, Kuba (13/2010). "Fenomem - Polska nie umieć kosmos" (in Polish), Przegląd. Retrieved on 26 March 2012. 
  4. 4.0 4.1

    "Polandball". Knowyourmeme. Retrieved 26 March 2012.  Check date values in: |access-date= (help)

  5. 5.0 5.1 Cegielski, Tomek (12 April 2011). "MEMY. Legendy Internetu" (in Polish), Hiro.pl. Retrieved on 24 March 2012. 
  6. "Polandball cartoon". Unknown. Unknown. Retrieved 26 March 2012.  Check date values in: |date= (help)

  7. "Int" (in Russian). Lurkmore.to. 26 December 2011. Retrieved 27 March 2012. 

ބޭރު ލިންކުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: