މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އައް ނަބީލް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން އަކީ މިހާރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ރަޢިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބެވެ. ނާއިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން ހަމަޖެއްސެވީ މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަންއެވެ. ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޗެއާރމަނަކީވެސް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީންއެވެ. ކުރީގައި މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން އަތޮޅުތަކުގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވިއެވެ.

މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން ގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޢަބްދުﷲ އިމާދުއްދީންއެވެ. ކާފާފުޅަކީ ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންއެވެ.

ކުރިން ހުންނެވީ:
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
2012-2013
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:

މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު