މާލޭ ބޮޑުގަލު މިސްކިތު ލޯމާފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މާލޭ ބޮޑުގަލު މިސްކިތު ލޯމާފާނު އަކީ ދިވެސް އަކުރުން ލިޔެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހަމައެކަނި ލޯމާފާނެވެ. މިލޯމާފާނު ލިޔެވިފައި އޮތްކަމަށްވަނީ ހިޖުރައިން 758 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ މީލާދީން 1356-1357 އާއި ދެމެދުގައެވެ. އާދެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 210 އަހަރު ފަހުންނެވެ. މިމުހިއްމު ލޯމާފާނު އަކީ ސުލްޠާން ޖަލާލުއްދީނު ޢުމަރުވީރު ގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުން ސުލްޠާނާ ޚަދީޖާ ރެހެންދި ކަނބައިދިކިލެގެ ފުރަތަމަ ރަނިކަމުގެ (742-764) 16 ވަނަ އަހަރު ލިޔެފައި އޮތް ލޯމާފާނު އެކެވެ.

މިސްޓަރ އެޗްސީޕީ ބެލް ދެކެލައްވާގޮތުގައި ތާރީޚީ ގޮތުން އެންމެ އަގުހުރި ލޯމާފާނަކީ މިއީ އެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ފަތްތޫރަ - އޮގަސްޓް 1984 - ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު