މައިދާ ޖޫސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މައިދާ ޖޫސް އަކީ މައިދާގެ ތެރޭގައި އުފައްދައި ބޭރުކުރާ ދިޔައެކެވެ. މިއީ ބާރުގަދަ އެސިޑް ދިޔައެކެވެ. މިދިޔައިގެ ޕީއެޗް ހުންނަނީ 3-1 އާއި ދެމެދުގައެވެ. ގެސްޓްރިން ލޭގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމުން މައިދާގެ ފާރުގައިވާ ގްލޭންޑްތަކުން މައިދާ ޖޫސް ބޭރުކުރަން ފަށައެވެ. މައިދާ ޖޫސް ގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ ރީނިން، ޕެޕްސިން، ހައިޑްރޯ ކްލޮރިކް އެސިޑް، އަދި ދަވައެވެ.