ވިކިޕީޑިއާ:Changing username

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިޞަފްހާ އަކީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރުންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމެމްބަރެއްގެ ނަން އަލުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދިލައްވާ ޞަފްހާ އެވެ. މިކަމުގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފޯރމެޓަށް މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

* Current User Name: ABC  
* new user name: DEF   
* Reason: XXX 

Bureaucrats please use this link to rename a userChange User Name SLaaSh[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • Current User Name: SLaaaSh
  • new user name: iaN
  • Reason: i wanna start contributing in my own name

--SLaaaSh 10:08, 10 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)


Done Hi, SLaaaSh! I have checked your contributions and have noted that you are a good contributor. Just as you requested, your user name is changed!! But please note that The first letter of the name should be in capital. So it reads IaN. Have a Great time contributing!!

--Glacious 13:25, 10 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)Changing User Name No_onelse[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • Current User Name: No_onelse
  • New user name: Dark Spirit
  • Reason: Juz wanna make a new change, become a good contributor!!

--No onelse 12:45, 28 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)


Done Done, As you've requested! Happy editting!!

--Glacious 15:21, 1 މާރިޗު 2007 (UTC)