އެންޑްރަސްޓިނެޑިއޯން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އެންޑްރަސްޓިނެޑިއޯން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Androstenedione)އަކީ އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް އަދި ބިސްރަވަ ތެރޭގައި އުފެދޭ ސްޓީރޮއިޑް ހޯރމޯން އެކެވެ. ބިސްރަވައިގެ ތެރޭގައި މިހޯރމޯން އުފެދެނީ ތިކާ ސެލް(Theca cell) ތަކުންނެވެ. މިއީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހޯރމޯން އަށް ވެސް ވަރަށް ޢާންމު ޕްރިކޯސަރ އެކެވެ.