Jump to content

އުޅަބޮށި ކަށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އުލަބޮށި ކަށިގަނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: ulna)އަކީ އުޅަބޮށި ހުޅުގެ ބޭރުކަށިގަނޑު އެވެ. މިކަށިގަނޑު އަކީ ދިގު ކަށިގަނޑެކެވެ. މިކަށިގަނޑު އިންނަނީ އަތްދަނޑި ގެ ގަޔާ ކައިރިވީ ފަރާތު ގައެވެ. ތަފާތު 13 މަސްގަނޑެއް މިކަށިގަނޑާއި އެކިގޮތްގޮތުން ގުޅިފައި ވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ކަށިތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުޅަބޮށި ކަށިގަނޑު އާއި ގުޅިފައިވާ ކަށިތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.