އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަސް އޭ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަސް އޭ އަކީ 'މިކްސޮވިރިޑޭ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ވައިރަހެކެވެ. މިވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫންޏާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ރޯގާ ޖެހެއެވެ. މިވައްތަރުގެ ވައިރހުގެ ވަރަށް ގިނަ ސްޓްރެއިން ތައް ހުރެއެވެ. ކުރިން ފެނުނު ދޫނި ރޯގާ އަދި އޭގެ ފަހުން ފެނުން އޫރު ރޯގާ އަދި އިންސާނުންނަށް އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ވެސް މިވައިރަހުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.