އަސް އެވެންޗޫރާސް ޑި ގުއި އީ އެސްޓޯޕާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަސް އެވެންޗޫރާސް ޑި ގުއި އީ އެސްޓޯޕާ
Genreކޮމެޑީ
Created byމަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ
Written byމަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ[1]
Directed byމަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ
Voices ofމަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ
އެޑޫއާޑޯ ޖާޑިމް
އާލީ ކާޑޯސޯ
Country of originބުރެޒިލް
Original language(s)ޕޯޗުގީޒު
No. of seasons5
No. of episodes89
Production
Running time2-3 މިނެޓް (ގިނަވެގެން)
Broadcast
Original channelކާޓޫން ނެޓްވޯކް
ޓީވީ ކަލްޓޫރާ
ބޫމަރަންގް
Picture formatއެޗްޑީޓީވީ 1080ޕީ / އެޑޯބް ފްލެޝް
Original run2006 (ޕައިލެޓް އެޕިސޯޑްތަކ)
2009 – ހަދިޔާ

އަސް އެވެންޗޫރާސް ޑި ގުއި އީ އެސްޓޯޕާ (ޕޯޗުގީޒުބަހުން: As Aventuras de Gui & Estopa) އަކީ މަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ އުފެއްދި ބްރެޒިލްގެ ކާޓޫން ސީރީޒެކެވެ. މި ސީރީޒް ކާޓޫން ނެޓްވޯކުން ދައްކާފައިވަނީ 2009 އާއި 2017 އާ ދެމެދުގަ އެވެ.[2][3] މި ސީރީޒް ލެޓިން އެމެރިކާގައި ވެސް 2 ޑިސެމްބަރު 2013 ގައި ޓޫންކާސްޓް އާއި ބޫމަރަންގް އިން ގެނެސްދިނެވެ.[4][5]

އޭޕްރީލް 2021 ގައި މި ސީރީޒް އެނބުރި ބޫމަރަންގް އަށް އަންނަނީ ފަސް ވަނަ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ އާއެކުގަ އެވެ.[6]

ވާހަކަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ސީރީޒްގައި ކިޔައިދެނީ ޒުވާން އެންތްރޮޕޮމޯރފިކް ދެ ބުޅަލެއް ކަމަށްވާ ގުއި އާއި އެސްޓޯޕާގެ މިސެޑްވެންޗަރސް އާއި އެމީހުންގެ ރައްޓެހިން ކަމަށްވާ ކްރޮކެޓް، ޕިޓިބުރޯ، ފިފިވެލިންހާ އާއި ރިބަލްޑޯ އެވެ.

ކެރެކްޓަރތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ގުއި "އިގުއިނިއޯ" (އަޑު: މަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ) ސީރީޒްގެ ޕްރޮޓޮގޯނިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޒުވާން ވެސްޓް ހައިލެންޑް ވައިޓް ޓެރިއާ އެވެ.[7] އަސްލު އޭނާ އުފެއްދިއިރު އޭނާގެ ނަމަކީ އިގުއިނިއޯ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ބޮލުގައި ރަތް ޓޮޕެއް އަޅާފައިވާ އާންމު ކުއްތާ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ގިލްހެރްމޭ އިގުއިނިއޯ ޖޫނިއާ ޑަ ސިލްވާ އެވެ.
 • އެސްޓޯޕާ (އަޑު: އެޑޫއާޑޯ ޖާޑިމް) ގޫއީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށްވާ ފަލަ އަޅި ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ގިނައިން ކެއުމަށް އޯބްސެސްޑް އަދި އަބަދުވެސް ކާނާއާ މެދު ވިސްނާ މީހެކެވެ. އޭނާ ގިނައިން ލައިގެން ހުންނަނީ ފައި އާއި އަތުގައި ސްނީކަރެވެ.
 • ކްރޮކެޓް ސްޕެނިއަލް (އަޑު: މަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ) ގުއިގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވާ ބްރައުން އިނގިރޭސި ކޮކަރ ސްޕެނިއަލް އެވެ. އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަނީ އޯވަރލޯޑް އަޑަކުންނެވެ.
 • ޕިޓިބުރޯ (އަޑު: އެޑޫއާޑޯ ޖާޑިމް) ގުއިގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ އަދި ވާދަވެރި ބީޖް ކުލައިގެ ޕިޓް ބުލްއެކެވެ.
 • ޑޯނާ އިގުއިލްޑާ (އަޑު: މަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ) ގުއިގެ މަންމަ ކަމަށްވާ ވެސްޓް ހައިލެންޑް ވައިޓް ޓެރިއާއެކެވެ.
 • ފައިފިވަލިންހާ (އަޑު: މަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ) މާމުއި އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.
 • ރިބަލްޑޯ "ރިބަ" (އަޑު: އާލީ ކާޑޯސޯ) އަޅިކުލައިގެ މީދާކެވެ.
 • ރޮކެޓް ސްޕެނިއަލް (އަޑު: މަރިއާނާ ކަލްޓަބިއާނޯ) ކްރޮކެޓްގެ ދޮށީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމަށްވާ ފްރާންސްގެ ބީޖް ކުލައިގެ ސްޕެނިއެލްއެކެވެ.
 • ޕްރޮފެސަރާ ޖަރާރާކާ ފެހި ހަރުފައެއް. އެއީ ވަރަށް ނިކަމެތި، ގިނަ ފަހަރަށް ދަރިވަރުންނަށް ހަޅޭއްލަވައި، ސްކޫލުގައި ދަށް ގްރޭޑްތަކެއް ދޭ މީހެކެވެ.
 • ޕިޓިބެލާ ޕިޓިބުރޯގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވާ ބީޖް ކުލައިގެ ޕިޓް ބުލް އެކެވެ. ފެންނަ ފެނުމުގައި އޭނާއަކީ ކްރޮކެޓްގެ ރައްޓެއްސެކެވެ.
 • ޕިޓްބަލިންހާ ޕިޓިބުރޯގެ ދޮށީ ކޮއްކޮ ކަމަށްވާ ކުޑަ ބީޖް ކުލައިގެ ޕިޓް ބުލް އެކެވެ.
 • ޖައިމިންހޯ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބިހެއް.
 • ނެރޑްސަން ގުއިގެ އަވަށްޓެރި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.
 • ޖަސްޓިން ބިބެލޯ ރީނދޫ ކުލައިގެ ފުރާވަރުގެ ދޫންޏެކެވެ.

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. "As Aventuras de Gui e Estopa (Série), Sinopse, Trailers e Curiosidades". Cinema10 (in ޕޯޗުގީޒު). Retrieved 2023-05-20. 
 2. "Mariana Caltabiano - As Aventuras de Gui & Estopa no cinema - Games e diversões para crianças.". iguinho.com.br (in ޕޯޗުގީޒު). Retrieved 2023-03-10. 
 3. Redação (2009-07-13). "Cartoon Network estreia "Gui & Estopa", de Mariana Caltabiano". TELA VIVA News (in ޕޯޗުގީޒު). Retrieved 2023-04-04. 
 4. "Las Aventuras de Gui & Estopa llega a Tooncast en diciembre". ANMTv (in ސްޕެނިޝް). 2013-10-24. Retrieved 2023-04-16. 
 5. "Cartoon Network: Las animaciones brasileñas llegan en enero". ANMTv (in ސްޕެނިޝް). 2013-12-02. Retrieved 2023-04-16. 
 6. Dotta, Milton (2021-03-30). "Abril en Boomerang Latinoamérica: Especial de Oddbods, Gui & Estopa nueva temporada y más - TVLaint". TVLaint (in ސްޕެނިޝް). Retrieved 2023-04-16. 
 7. "Mande a foto do seu "Iguinho"" (in ޕޯޗުގީޒު). iG São Paulo – Redação. 21 August 2012. Archived from the original on 9 April 2016. Retrieved 3 April 2015. 

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]