Jump to content

ޕޯޗުގީޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޕޯޗުގީޒު Português
ވާހަކަދައްކާތަން: ޕޯޗުގަލް އަދި ބުރެޒިލް ގައި
ވާހަކަދައްކާ ސަރަހައްދު: ޔޫރަޕު، ދެކުނު އެމެރިކާ
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 210 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 6
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އިޓަލިކް
ރޫމާނީ
ހުޅަނގު އިޓަލޯ
ހުޅަނގު
ގެލޯ އިބެރިއަން
އިބެރޯ ރޫމާނީ
ހުޅަނގު އިބެރީ
ޕޯޗުގީޒު ގަލީޝިއަން
ޕޯޗުގީޒު
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ޕޯޗުގަލް އަދި ބުރެޒިލް ގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 pt
ISO_639-2 por
ISO_639-3 por

ޕޯޗުގީޒު ބަހަކީ ޕޯޗުގީޒުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.


Wikipedia
Wikipedia
ޕޯޗުގީޒު ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ