އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ މިއީ ބަންގާޅުގެ ޤައުމީ ސަލާމެވެ. މި ޤައުމީ ސަލާމް ލިޔުއްވީ ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރ އެވެ.