އަހުމަދު އަޒްމީލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަހުމަދު އަޒްމީލް (އަޒޭ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ވީޑިޔޯ ލަވަތަކާއި ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް އެހެންތަރިން އެހެނިހެން ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ ލިޔުނީ
2007 އުމުރަށްވެސް އިންތިޒާރުކުރާނަން ރިޝްމީ،އައިންތު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ރިޝްމީ ނޭގޭ
2010 ފަނާ ރިޝްމީ،ޒީނަތު،ސޮލާހް،އައިންތު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެއް ރިޝްމީ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދު

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް
  • މިހިތަށް ލޯބި ދޭށޭ