ކޮންގޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކޮންގޯ ، މި ނަމަކީ އެފްރިކާގެ އަވައްޓެރި ދެ ޤައުމަކުން ޙިއްސާ ކުރާ ނަމެކެވެ.

ދެ ޤައުމު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކޮންގޯ (ދިމިޤްރާޠީ ޖުމްހޫރިއްޔާ) އާއި ކޮންގޯ (ޖުމްހޫރިއްޔާ)


މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.