ކަލާޔާނުލާ (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކަލާޔާނުލާ
Kalayanuladhivehifilm243.jpg
ކަލާޔާނުލާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ފާތިމަތު ނަހުލާ
Produced by ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް
ފާތިމަތު ނަހުލާ
Written by ފާތިމަތު ނަހުލާ
Starring ޔޫސުފް ޝަފީޢު
ނިއުމާ މުޙައްމަދު
ޢައިޝަތު ޝިރާނީ
Music by ޙުސައިން ޞޮބާހް
Cinematography އިބްރާހީމް މޫސާ (ދަބަ)
Release dates
2005
Running time
150 މިނެޓް
Language ދިވެހި

މިއީ 2005 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]