ކައިފީ އަޒްމީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކައިފީ އަޒްމީ

ކައިފީ އަޒްމީ ( އުފަންވީ 1919- ނިޔާވީ 10 މެއި 2002 ) އަކީ އުރުދޫ އަދި ހިންދީ ލަވަލިޔުންތެރި އެކެވެ. އަދި ޅެންވެރިއެކެވެ. ކައިފީ އަޒްމީ އަކީ މަޝްހޫރު ހިންދީ ފިލްމް އެކްޓްރެސް ޝަބާނާ އަޒްމީގެ ބައްޕަ އެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑް
  • އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް އުރުދޫ އެކަޑަމީ އެވޯޑް
  • ސަހިތުޔާ އެކަޑަމީ އެވޯޑް
  • މަހާރާސްތުރާ އުރުދޫ އެކަޑަމީގެ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
  • ސޯވިއެޓް ލޭންޑް ނެހުރޫ އެވޯޑް
  • ލޮޓަސް އެވޯޑް - އެފްރޯއޭޝިއަން ރައިޓަރސް އެވޯޑް
  • 1988 - ޖަޔަނަޝްރާ އެވޯޑް - މަހާރާސްތުރާ ގަވަރމަންޓް
  • 2000 - މިލޭނިއަމް އެވޯޑް - ދިއްލީ ގަވަރމެންޓް
  • 1970 - އެންމެ މޮޅު ލިރިކްސް - ސާތުހިންދުސްތާނީ
  • 1974 - އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޕްލޭ އަދި ޑައިލޮގް - ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް - ގަރަމް ހަވާ