ބެންގާލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
colspan="3" style="text-align: center; font-size:110%; color: white; background-color: ފަންވަތް:Infobox Language/familycolor;" |ބެންގާލީ (বাংলা)
Created by:
Total signers:
Category (purpose): unknown
 ބެންގާލީ
 
Regulated by: {{{agency}}}
colspan="3" style="text-align: center; color: white; background-color: ފަންވަތް:Infobox Language/familycolor;" |Language codes
ISO 639-1: bn
ISO 639-2: ben
ISO/DIS 639-3: either: 

ބެންގާލީ ބަހަކީ ބަންގާޅާއި ހިންދުސްތާނުގެ ވެސްޓް ބެންގާލްގައި ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެވެ. বাংলা ভাষা