ބެންގާލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބެންގާލީ ބަހަކީ ބަންގާޅާއި ހިންދުސްތާނުގެ ވެސްޓް ބެންގާލްގައި ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެވެ. বাংলা ভাষা