ބިސްރަވަ ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބިސްރަވަ ދުޅަވުން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Oophoritis)އަކީ ބިސްރަވައިގައި އިންފެކްޝަން އަށަގަތުމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ބިސްރަވަ ދުޅަވުން ކުރިމަތިވަނީ ބިސްދަތުރުކުރާ ހޮޅި ދުޅަވުން އާއި އެކުއެކީ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.