ބިސްދަތުރުކުރާ ހޮޅި ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބިސްދަތުރުކުރާ ހޮޅި ދުޅަވުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Salpingitis) އަކީ ވެސް އަންހެނުންގެ ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް އަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން ބިސް ދަތުރުކުރާ ހޮޅި ދުޅަވެ ރަތްވާގޮތް ވެއެވެ. އަދި ބިސްދަތުރުކުރާ ހޮޅީގެ ފާރު އެއްފަރާތް އަނެއް ފަރާތާއި ތަތްވާގޮތް ވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހޮޅި ބެދޭގޮތް ވެއެވެ.