އިގުއަޒޫ ފޯލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިގުއަކޫ ނުވަތަ އިގުއަޒޫ ފޯލް އަކީ އަކީ އާޖެންޓީނާގެ މިސިއޯން ޝަހަރާއި ބްރެޒިލްގެ ޕަރާނާ ޝަހަރުގެ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ އިގުއަޒޫ ކޯރުން އުފެދިފައިވާ ވޯޓަރ ފޯލް އެކެވެ.

އިގުއަޒޫ ފޯލް