Jump to content

އުރުދޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Urdu އިން)

އުރުދޫ ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަހެކެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
އުރުދޫ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ