އުރުދޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އުރުދޫ ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަހެކެވެ.

Wikipedia
އުރުދޫ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ