އުރުދޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އުރުދޫ ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަހެކެވެ.

Wikipedia
އުރުދޫ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ