ސްޕައިޑަރ މޭން 2

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Spider-Man 2 އިން)
Jump to navigation Jump to search
ސްޕައިޑަރ މޭން 2
Sm2 peter onesheet.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން 2 ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ސޭމް ރެއިމީ
Produced by އާވީ އެރެޑް
ލައުރާ ޒިސްކިން
Written by ކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްޓޯރީ:
އަލްފްރެޑް ގޯ
މައިލްސް މިލަރ
މައިކަލް ޗަބޮން
ސްކްރީން ޕްލޭ:
އެލްވިން ސާރޖަންޓް
Starring ޓޯބީ މެގުއެއަރ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
އެލްފްރެޑް މޮލީނާ
ރޯސްމެރީ ހެރިސް
ޖޭ.ކޭ ސިމަންސް
ޑޯނާ މާރފީ
ޑެނިއެލް ގިލީސް
ޑައިލަން ބޭކަރ
ބިލް ނަން
ވެނެސާ ފާރލިޓޯ
އާސިފް މަންޑްވީ
Music by ޑެނީ އެލްފްމަން
ބާރޓް ހެންޑްރިކްސަން
Cinematography ބިލް ޕޯޕް
Edited by ބޮބް މުރޯސްކީ
Distributed by ކޮލަމްބިޔާ ޕިކްޗާރސް
Sony Pictures Entertainment
Release dates
30 ޖޫން 2004
Running time
128 މިނެޓް.
Country USA
Language އިނގިރޭސި
Budget $200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box office Domestic:
$373,585,825
Worldwide: $783,924,485