Kuddoo

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކޫއްޑޫއަކީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. މިފްކޯގެ ދަށުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެލެކްސްގެ މަސައްކަތް މިރަށުގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ.