Jump to content

2013

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

2013 ވަނަ އަހަރަކީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ 13 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޮވެމްބަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 17 ނޮވެމްބަރު -ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލްފާޞިލް އަބްދުއްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކުރެއްވިއެވެ.

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]