Jump to content

ޤުޞްޠަންޠީނިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިރަށަކީ މިހާރުގެ ތުރުކީވިލާތުގެ އިސްތަންބޫލެވެ. އިސްތަންބޫލުގެ ނަމަށް ނަން ބަދަލު ކުރެއްވީ 1930 ވަނަ އަހަރު މުޞްޠަފާ ކަމާލު އަތާތުރުކެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.