ޤިސްމު:User zh-Hans

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Users in this category indicate their knowledge of language Simplified Chinese.

ގިސްމު "User zh-Hans" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މިސަފްޙާއެވެ.