ޤިސްމު:User nn

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Users in this category indicate their knowledge of language Norwegian Nynorsk.

ގިސްމު "User nn" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 2 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.