ޤިސްމު:User nn

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Users in this category indicate their knowledge of language Norwegian Nynorsk.

މި ޤިސްމުގައި އެއްވެސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.