ޤިސްމު:User nds

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Users in this category indicate their knowledge of language Low German.

މި ޤިސްމުގައި އެއްވެސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.