ޤިސްމު:User mg

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Users in this category indicate their knowledge of language Malagasy.

ގިސްމު "User mg" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މިސަފްޙާއެވެ.