Jump to content

ޤިސްމު:User languages

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

This is a category for finding users who speak various languages, along with their level of proficiency in each language. To find out more about this system, and how to add yourself to the relevant categories, see Wikipedia:Babel.

See also: Wikipedia:Translators available, Wikipedia:Wikipedians/Translators, Wikipedia:List of Wikipedians by language.

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ:

ކުދިގިސްމުތައް

This category has the following 9 subcategories, out of 9 total.

A

D

E

F

J

K

U