ޤިސްމު:User gom-Latn

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Users in this category indicate their knowledge of language Goan Konkani (Latin script).

ގިސްމު "User gom-Latn" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މިސަފްޙާއެވެ.