ޤިސްމު:User da

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Users in this category indicate their knowledge of language Danish.

ގިސްމު "User da" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މިސަފްޙާއެވެ.