ޤިސްމު:Candidates for speedy deletion

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

Pages and Categories needed to be removed from the wikipedia as soon as possible.

ގިސްމު "Candidates for speedy deletion" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 5 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.

"Candidates for speedy deletion" ޤިސްމުގައިވާ މީޑިއާ

The following 2 files are in this category, out of 2 total.