ޤާހިރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ މިޞްރުގެ ވެރިރަށެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ މިޞްރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ބޮޑޫ ވެރިކަން ކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާހިރާ ގުނާލެވެއެވެ.