ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ (ހ.ރެވިމާގެ) އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ކްލެސިކަލް މޯލްޑިވިއަން ކިޔުސިން ގެ ނަމުގައި ކެއްކުމަށް ޚާއްޞަ ފޮތެއް އޭނާވަނީ ނެރެފައެވެ.