ޢަލީ ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް (މ.ހަވީރީ ފަންނު) އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ހުންނެވީ ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމް ގައެވެ. އޭނާ ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލާޓްރޯބް ޔުނިވަސިޓީ ގައެވެ.