Jump to content

ޢަލީ ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް (މ.ހަވީރީ ފަންނު) އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ހުންނެވީ ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމް ގައެވެ. އޭނާ ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލާޓްރޯބް ޔުނިވަސިޓީ ގައެވެ.