ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް (މ.ވެލަގަލި) އަކީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ މާސޭ ޔުނިވަސިޓީގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މޯލްޑީވްސް ކޮލެޖް ފޯރ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގައެވެ.