ޢަލީ މަނިކުފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Ali Manikfan Ima.jpg

ޢަލީ މަނިކުފާނު އުފަންވީ 16 މާރިޗު 1938 ގައު މަލިކުގައެވެ. އެއީ މަޝްހޫރު ސައިންޓިސްޓެކެވެ. ނިސްބަތްވަނީ މަލިކު ދިވެހި ގަނޑުވަރު ޢާއިލާއަށެވެ.[1][2]

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]