ޢަލީ ވަހީދު ޢަބުދުއްރަހުމާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޢަލީ ވަހީދު ޢަބުދުއްރަހުމާން ( ވެނީލާގެ ، ފ.ނިލަންދޫ ) އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވި ގައުމީ އިނާމް ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާ އަކީ ރީތިކޮށް ގުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ ގާރީ އެކެވެ. މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކޮށް ބަންގިގޮވާ ހަދާ އިމާމެކެވެ. އަދި ސުކޫލްތަކުގައި ކީރިތި ގުރުއާން އުގަންނައި ދެއްވާ މުދައްރިސެކެވެ.

ޢަލީ ވަހީދު ވަނީ ބޭރުގެ ތަފާތު ގުރުއާން މުބާރާތްތަކުގެ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާ، މެލޭޝިޔާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 2009 - ގައުމީ އިނާމް - ކީރިތި ގުރުއާންކިޔެވުމާއި އިސްލާމްދީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން - ދިވެހި ސަރުކާރު