ޢަލީ އާޒިމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލީ އާޒިމް ( ދޮން އައްޔަ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި

  • ހައްދު
  • ލީނާ