ޢަރަބި ކަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޢަރަބި ކަނޑުގެ މެޕް
ޢަރަބި ކަނޑުގެ މަންޒަރެއް

ޢަރަބި ކަނޑު ( ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހުން: بحر العرب) އަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]