ޝީރީން އަބުދުލް ވާހިދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޝީރީން ޢަބުދުލް ވާހިދު އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ދިވެހި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހިތި ނިމުން
  • ދަރިންނަށްޓަކައި
  • ޒަލްޒަލާ
  • ފަޅި ސިކުންތު - 2004