ޝާފިޢީ މަޛްހަބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޝާފިޢީ މަޛްހަބަކީ ސުއްނަތު ޖަމާޢަތުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހަތަރު މަޒުހަބުން އެއް މަޒުހަބެވެ. މި މަޒުހަބު ނިސްބަތް ކުރެވިފައިވަނީ އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން އިދްރީސް އައްޝާފިޢީ މިކަލޭގެފާނަށެވެ.