ޝަންކަރް ދަޔާލް ޝަރްމާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޝަންކަރް ދަޔާލް ޝަރްމާ (19 އޯގަސްޓް 1918 - 26 ޑިސެންބަރު 1999) އަކީ އިންޑިޔާގެ 9 ވަނަ ރައީސްއެވެ.