ޚިޔާލު:އަހުމަދު މޫސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Encyclopedic??[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wikipedia is an Encyclopedia. This article is not encyclopedic.

މި މަޒްމޫނު ބައޮގްރަފީގެ އާރޓިކަލް ތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒްމޫނު ރަނގަޅުވާނީ ވިކިޕީޑީއާގެ އެހެން ޢަދަދު ތަކުގައި ވެސް ބައޮގްރަފީ އާރޓިކަލް ތައް ހިމަނާފައިވާ ގޮތް ބަލައިގެން އެއަށް ފެތޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރުމެވެ. ޑިލީޓް ކުރާކަށް ނުފެނޭ. Deviathan 03:09, 30 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

ވިކިފައިކޮށްދިނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒުމޫނުގައި ޖަހަން ޖެހޭ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ތައް ޖަހައި، ކެޓަގަރައިޒް (ތަގްސީމު) ކޮށް ތަޞްވީރު ލައިގެން މި މަޒުމޫނު ވިކިފައިކޮށް ދިނުމަށް ގްލޭޝަސްގެ ކިބައިން އެދެމެވެ. އެއަށް ފަހު ޑިލީޝަން ޓެގް ނެގުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. Deviathan 06:03, 1 މޭ 2007 (UTC)