Uploads by Deviathan

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

ފައިލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު
Date Name Thumbnail Size Description
20:08, 31 ޑިސެމްބަރު 2007 Bilawal Bhutto 1.jpg (file) 14 KB  
08:33, 16 ޖޫން 2007 Nehru Gandhi 1937 touchup.jpg (file) 127 KB  
08:28, 30 މެއި 2007 China emblem.png (file) 21 KB  
15:38, 26 މެއި 2007 Geographic Atolls of the Maldives1.jpg (file) 147 KB  
08:05, 13 މެއި 2007 Ahmed Zahir.gif (file) 52 KB  
18:19, 5 މެއި 2007 Peyto-lake-banff.jpg (file) 5 KB  
10:14, 3 މެއި 2007 Holy quran cover.gif (file) 38 KB  
18:43, 20 ނޮވެމްބަރު 2006 Nemo-poster2.jpg (file) 129 KB  
16:09, 12 ޖޫން 2006 Germany shirt logo.png (file) 7 KB  
15:57, 12 ޖޫން 2006 Portugal FPF crest.png (file) 5 KB  
22:06, 2 އެޕްރީލް 2006 Fem isad 2.gif (file) 44 KB  
20:08, 1 އެޕްރީލް 2006 Enclo-no.png (file) 8 KB Self Created
12:03, 1 އެޕްރީލް 2006 Deedat.jpg (file) 18 KB Taken from en:wiki
14:34, 31 މާރޗް 2006 Karnatakaseal.png (file) 4 KB Taken from en:wiki
13:25, 30 މާރޗް 2006 IPA chart 2005.png (file) 166 KB Take from en:wiki
13:09, 30 މާރޗް 2006 Keralaseal.gif (file) 2 KB taken from en:wiki
11:22, 28 މާރޗް 2006 Imad H Latheef.JPG (file) 13 KB  
19:05, 21 މާރޗް 2006 Londikede mosque.jpg (file) 34 KB Taken by the User
16:24, 21 މާރޗް 2006 Hlogo.PNG (file) 11 KB Tken from en:wiki
16:59, 19 މާރޗް 2006 South asia.jpg (file) 86 KB Taken from en:wiki
16:03, 19 މާރޗް 2006 Theemuge.jpg (file) 26 KB Taken from en:wiki
16:08, 18 މާރޗް 2006 Map of suvadives.png (file) 386 KB Taken from en:wiki
10:57, 18 މާރޗް 2006 Canada Prince Patrick Island.png (file) 10 KB Taken from en:wiki
23:55, 17 މާރޗް 2006 BlackWidowSpider.jpeg (file) 8 KB Taken from En:wiki
16:38, 15 މާރޗް 2006 MDPLOGO.PNG (file) 22 KB Taken from en:wikipedia
18:11, 13 މާރޗް 2006 Samsara.jpg (file) 171 KB Taken from En:Wikipedia
13:13, 4 މާރޗް 2006 Justicerasheed.jpg (file) 10 KB  
13:10, 4 މާރޗް 2006 Maldives flag large.png (file) 2 KB  
16:47, 2 މާރޗް 2006 Thaana4a.png (file) 27 KB  
16:47, 2 މާރޗް 2006 Thaana5a.png (file) 6 KB  
16:46, 2 މާރޗް 2006 Thaana3a.png (file) 10 KB  
16:46, 2 މާރޗް 2006 Thaana2a.png (file) 43 KB  
16:46, 2 މާރޗް 2006 Thaana1a.png (file) 32 KB  
16:01, 2 މާރޗް 2006 Font3.gif (file) 12 KB  
15:56, 2 މާރޗް 2006 Font2.gif (file) 47 KB  
15:55, 2 މާރޗް 2006 Font1.gif (file) 54 KB  
16:41, 26 ފެބްރުއަރީ 2006 Sappeonbbc.jpg (file) 17 KB  
18:03, 25 ފެބްރުއަރީ 2006 Dnaviyani.png (file) 1 KB Self Created
19:23, 24 ފެބްރުއަރީ 2006 Suvaasthi.png (file) 4 KB  
21:47, 23 ފެބްރުއަރީ 2006 Muhammad Fareed Didi.jpg (file) 112 KB {{Fair use in}}
21:35, 23 ފެބްރުއަރީ 2006 Ibrahim Nasir.jpg (file) 116 KB Ibrahim Nasir, Second president of Maldives {{fairusein|Ibrahim Nasir}}
17:29, 22 ފެބްރުއަރީ 2006 SAARC.JPG (file) 9 KB  
02:44, 20 ފެބްރުއަރީ 2006 Maumoon Abdul Gayoom.jpg (file) 60 KB