ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ދީދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑރޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ދީދީ އަކީ ކެނެޑާގެ އަލްބާޓާ ޔުނިވަސިޓީގައި ސާނަވީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ހުންނެވީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ގެ މަގާމް ގައެވެ. ކެނެޑާގެ މަހާތުމާގާންދީ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ވޯލްޑް ޕީސް އިން ދެއްވާ މަހާތުމާ ގާންދީ އެވޯޑް ޑރ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ދީދީ އަލްބާޓާ ގައި ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ޙާޞިލް ކުރެއްވި އެވެ. މިއީ ޕީއެޗްޑީ ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުންގެންދާ ފުރުޞަތެކެވެ.