ޚަފްރީ ޕިރަމިޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

29°58′34″N 31°07′51″E / 29.976°N 31.13097°E / 29.976; 31.13097

ޚަފްރީ ޕިރަމިޑް
ޚަފްރީ
Khafre's Pyramid
ބާވަތް True Pyramid
އުސްމިން 136.4 metres (448 ft)[1]
(Originally: ފަންވަތް:Convert/LoffAonD/Soff)
Base 215.25 metres (706 ft)
Slope 53°10'

ޚަފްރީ ޕިރަމިޑް ހުންނަނީ ޚޫފޫ ޕިރަމިޑްގެ ދެކުނުން 100 އެއްހާ މީޓަރު ދުރުގައެވެ. އުސްމިނުގައި 460 ފޫޓް ހުންނަ މިޕިރަމިޑްގެ ތިރިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ފުޅާ ނުވަތަ ދިގުމިނުގައި 709 ފޫޓް ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ޕިރަމިޑެއްގެ ހިލަތަކުގެ ބޭރުން އޮމާން ކުރުމަށްޓަކައި ފަށަލައެއް ލެވިފައި ވެއެވެ. މިޕިރަމިޑްގައި ލެވިފައިވާ މިބުނި ފަށަލައިގެ ނުފައިބައި ހުރި ބައިތައް ޕިރަމިޑްގެ އެންމެ އުސްހިސާބު ނުވަތަ މަތިން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. SkyscraperPage - Pyramid of Chefren
Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: